موزه آستان قدس حسینی میزبان گردشگران زیادی از سراسر جهان است

موزه آستان قدس حسینی در روزهای گذشته میزبان هیئت های عربی و خارجی زیادی بود که از کشورهای مختلف برای مشاهده نفایس و آثار گرانبهای موجود، در این مکان حضور یافتند. آقای سید علاء ضیاء الدین مسئول موزه با ذکر این خبر افزود: روزانه در این موزه میزبان هیئتهای زیادی از کشورهای جهان همچون آمریکا، فرانسه، آلمان و هیئتهای علمی و باستان شناسان زیادی می باشیم که بعد از زیارت امام حسین (علیه السلام) به این مکان حضور پیدا می کنند. وی با بیان اینکه تمامی موزه های جهان فرهنگ ملت ها را منعکس می کنند افزود: موزه آستان قدس حسینی دربی است به روی جهانیان جهت آشنایی با ارزش و آرمان های والای قیام امام حسین (علیه السلام).

پیوست ها