تاکید متخصصان وزارت علوم و تکنولوژی عراق بر عاری بودن فرودگاه کربلا از هر گونه آلودگی رادیواکتیویته

گزارشهای تصویری

2020-03-21

194 بازدید

.

آخرین مطالب

شایعتر

الزيارة الافتراضية

مطالب بیشتر