مراسم افتتاحیه بازار امام حسین (علیه السلام) در جوار حرم مطهر حسینی - پس از مرمت و بازسازی توسط آستان قدس حسینی

آستان قدس حسینی

پیوست ها