خطبه دوم نماز جمعه كربلا به امامت شیخ عبدالمهدی کربلایی به تاریخ 19 جمادی الثانی 1441 قمری برابر با بیست و پنجم بهمن ماه 1398

برادران و خواهران، در این خطبه به بیان موضوع مجموعه کمالات و اخلاق و ضرورت آن در جامعه می پردازیم.

کمالات و اخلاق یک ضرورت حیاتی و مهم در تمامی زمینه های زندگی یک فرد و جامعه بشری است.

اهمیت و ضرورت اساسی و مهم مجموعه کمالات و اخلاق در جامعه چیست؟

کمالات و اخلاق انسانی تکیه گاهی مهم برای روابط اجتماعی سالم و قوت جامعه است که موجب به وجود آمدن همکاری، قبول مسئولیت و همیاری در بین افراد جامعه و محقق شدن نیازهای اصلی آنان می گردد.

کمالات و اخلاق انسانی تکیه گاهی مهم در سلامتی روابط اقتصادی از ظلم و استثمار است و یک اصل مهم در پیشرفت جامعه است و اگر این ارزشهای اخلاقی از جامعه ای محو شوند آن جامعه عزت و کرامت و پیشرفت خود را از دست خواهد داد.

بنگریم که ادیبان در این خصوص چه می گویند:

وانما الامم الاخلاق ما بقيت       فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا.

یاد امتهای پایبند به اخلاق باقی ماند یاد و ذکر افرادی که اخلاق را زیر پانهادند از بین رفت.

برادران و خواهران، شاید برای همه ما آشکار باشد که چرا بعضی از امتها و ملتها که به پیشرفتهای زیادی دست یافته اند در حالیکه برخی از آنها از دین آسمانی پیروی نمی کنند. دلیل این پیشرفت چیست؟

 

اگر ما به این جوامع دقت کنیم، می بینیم که این جوامع برای مجموعه ای از کمالات و اخلاق اهمیت قائل هستند و این کمالات به یک اصل در زندگی روزانه آنها تبدیل شده است. ملاحظه می کنیم که مجموعه ای از کمالات و اخلاق در برخی از این جوامع وجود دارد و عدالت اجتماعی و احترام به حقوق دیگران و احترام به قانون و حفظ امانت و پایبندی به عهد رعایت می شود. آنها به کار به عنوان یک اصل مقدس می نگرند و به وظایف کاری اهمیت می دهند و پیشرفت در کار را از اصول مهم خود می دانند.

مشاهده می کنیم راز نهفته پیشرفت بسیاری از جوامع و ملتها این است که آنان به مجموعه ای از کمالات و اخلاق اهتمام می ورزند.

اکنون به مسائل جامعه خود بپردازیم، ما منکر این نیستیم و شکی نداریم که بسیاری از مسائل اخلاقی و کمالات انسانی در کشور ما رواج دارد، کمالاتی چون بخشش و گذشت، صبر و غیرت بر دین و وطن ولیکن همزمان باعث تاسف است که برخی از مسائل اخلاقی و صفات ناپسند در جامعه رواج پیدا کرده است و این نیازمند این است که همه ما بدون استثنا در کاستن صفات و اخلاق رذیله و تهذیب آن تلاش کنیم.

پیوست ها