بازسازی یکی از مدارس استان کربلا توسط بخش نگهداری آستان قدس حسینی

با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، و تولیت حرم مطهر، حاج حسن رشید العبایجی، بخش نگهداری آستان قدس حسینی کار بازسازی مدرسه ابتدایی الابرار را به اتمام رسانیدند.

مهندس عبدالحسن محمد مظلوم، رئیس این بخش، در گفتگو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی کربلایی، و تولیت حرم مطهر، حاج حسن رشید العبایجی، کادر فنی و مهندسی وابسته به بخش نگهداری کار بازسازی مدرسه ابتدایی الابرار را به پایان رسانیدند.

وی توضیح داد: کار بازسازی شامل بازسازی واحدهای بهداشتی، جوشکاری درب و پنجره‌های کلاسها و همچنین لوله کشی جدید آب برای این مدرسه بود.

وی افزود: کار بازسازی و نگهداری در روزهای تعطیلات رسمی انجام شد تا بر روند تحصیل دانش آموزان تأثیر نگذارد.

وی تصریح کرد: این اقدامات با توجه به رهنمودها و توصیه های نماینده مرجعیت عالی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی، مبنی بر لزوم حمایت از آموزش جهت کسب موفقیت در تعلیم و تربیت استان کربلا صورت پذیرفته است.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی فعالیتهای بسیاری جهت خدمت رسانی به شهروندان در بسیاری از استانهای عراق به ویژه در بخشهای بهداشت و آموزش دارد.

پیوست ها