ساخت مجتمع مسکونی برای خانواده های شهدای فتوای دفاع کفایی به همت آستان قدس حسینی

ترجمه ویدیو: 

مهندس ناظر بر پروژه اعلام نمود:

با نظر به رهنمودهای متولی شرعی آستان قدس حسینی جهت احداث مجتمعهای مسکونی برای خانواده شهدای حشد الشعبی، این پروژه در دستور کار قرار گرفت. پروژه مجتمعهای مسکونی در کربلای معلی در نزدیکی عمود هزار و سی در حال ساخت است. مساحت كلی پروژه صد و شش هزار متر مربع است که سیصد و شانزده واحد مسکونی با مساحت صد و بیست متر مربع است که دارای امکانات مدرسه، مهدکودک، مسجد و دانشگاه در آن منطقه می باشد. 

تاکنون این پروژه چهل و چهار درصد پیشرفت داشته است.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی