علــــمدار نیــــامد

«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»

 علمدار نیامد علمدار نیامد 

سقای حسین سید و سالار نیامد         

علمدار نیامد علمدار نیامد

 از خیمه رسد واعطشا از لب طفلان    

در علقمه شد کشته عمو با لب عطشان

دستی که زده بوسه بر آن ساقی کوثر       

 با نیزه و شمشیر جدا گشته ز پیکر

ای اهل حرم میرو علمدار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد 

سقای حسین سید و سالار نیامد

 علمدار نیامد علمدار نیامد

 رخصت بده از داغ شقایق بنویسم

از بغض گلوگیر  دقایق بنویسم

می خواهم از آن ساقی عاشق بنویسم

نم نم به خروش آیم و هق هق بنویسم

دل خون شد و از معرکه دلدار نیامد

«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»

در هر قدمت هر نفست جلوۀ ذات است

وصف تو فراتر ز شعور کلمات است

در حسرت لبهای تو، لبهای فرات است

عالم همه از این همه ایثار تو مات است

از علقمه با دیدۀ خونبار نیامد

«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»

سقا تویی و اهل حرم چشم به راهت

دلها همه مستِ رجزِ گاه به گاهت

هرچند تو بودی و عطش بود و جراحت

دلواپـــس طــفلان حـرم بود نـگاهت

سقـــای ادب جلوۀ ایثار نیامد

«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»

افتاد نگاه تو به مهـتاب دلش ریخت

وقتی به دل آب زدی آب دلش ریخت

فرق تو شکوفا شد و ارباب دلش ریخت

با سجدۀ خونین تو محراب دلش ریخت

صد حیف که آن یار وفادار نیامد

«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»

 انگار که در علقمه غوغا شده آری

خونبارترین واقعه بر پا شده آری

در بزم جنون نوبت سقا شده آری

دیگر پسر فاطمه تنها شده آری

 این قافله را قافله سالار نیامد

«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»

ای علقمه از عطر تو لبریز برادر

ای قصه دست تو غم انگیز برادر

 بعد از تو بهارم شده پاییز برادر

برخیز حسین آمده برخیز برادر

عباس ترین حیدر کرار نیامد

«ای اهل حرم میر و علمدار نیامد»

ای اهل حرم میر علمدار نیامد

سقای حرم سید و سالار نیامد

ای همسفران ماه بنی هاشمیان کو؟

آرام دل و دیده و آرامش جان کو؟

آیینه‌ عشق از پی دیدار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد

دلهای پریشان شده شیرازه ندارد

گنجایش انـدوه و غـمِ تازه ندارد

دل خون شد و مجنون شد و دلدار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد

آن گل که چمن عاشق بوسیدن او بود

آن ماه که ما را هوس دیدن او بود

صد بار به ما سر زد و این بار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد

برگـرد عمـو دل هـوس آب نـدارد

امشب بـه خدا دیده ما خواب ندارد

ای پردگیـان محـرم اسـرار نیامد

علمدار نیامد علمدار نیامد

پیوست ها