ثبت نام زیارت در سالروز ولادت ایشان به نیابت از درخواست کنندگان

موسسه رسانه دیجیتال حضرت امام حسین (علیه السّلام) وابسته به آستان قدس حسینی از آغاز ثبت نام «زیارت به نیابت» برای مشتاقان زیارت حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) خبر داد.

ولاء الصفار، ناظر بر موسسه رسانه دیجیتال امام حسین (علیه السّلام) در این خصوص اظهار داشت: این طرح با هدف بهره مندی مومنان در تمامی نقاط جهان از ثواب زیارت حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم در سالروز ولادت ایشان اجرا می شود.

ولاء الصفار با بیان اینکه محدودیتی در درخواست زیارت به نیابت وجود ندارد و هر شخصی می تواند از طریق این صفحه برای اموات و بستگان خود نیز درخواست زیارت کند، افزود: ساعت ده صبح روز یکشنبه دوم آبان ماه 1400 آخرین مهلت جهت درخواست زیارت به نیابت است. 

آدرس صفحه زیارت به نیابت:

https://imamhussain.org/persian/enaba

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی