بازدید متولی شرعی آستان قدس حسینی از مراحل ساخت مجتمع پزشکی – آموزشی¬ آستان قدس حسینی

نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی از مراحل ساخت مجتمع پزشکی – آموزشی¬ای که به همت بخش پروژه های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی در حال احداث است، بازدید نمودند. 

به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ این پروژه یکی از بزرگترین پروژه¬های پزشکی - آموزشی است که در استان کربلا در حال احداث است. 

ساختمان این پروژه به مساحت بیست و هشت هزار متر مربع و در شش طبقه می باشد که دارای بیست سالن درسی به مساحت هفتاد و پنج متر مربع و هشت سالن درسی به مساحت صد و پنجاه متر مربع و بیست و پنج آزمایشگاه و اتاقهای اساتید و کارکنان و کتابخانه به مساحت پانصد متر مربع است. همچنین ساختمان رستوران در دو طبقه به مساحت هزار و پانصد متر مربع علاوه بر فضای سبز می باشد.

پیوست ها

مترجم : احمد علی حسن التتنجی