گستردن سفره های اطعام کریمانه مختص به زائران حضرت امام حسین (علیه السّلام) در طول مسیرهای منتهی به کربلا

آستان قدس حسینی

پیوست ها