پیشرفت در احداث مرکز درمانی مبتلایان به کرونا در استان ذی قار عراق

مسئول بخش پروژه های مهندسی و فنی آستان قدس حسینی و ناظر بر پروژه احداث مرکز درمانی مبتلایان به ویروس کرونا در استان ذی قار اظهار داشت: با هدف حمایت و پشتیبانی از وزارت بهداشت جهت مبارزه با ویروس کرونا مرحله دوم احداث مرکز درمانی مبتلایان به ویروس کرونا در استان ذی قار شروع شده است و طبق برنامه ریزی صورت گرفته این پروژه در یک ماه به پایان خواهد رسید.

مهندس حسین رضا مهدی افزود: بعد از اتمام مرحله بتن ریزی زمین، نصب دیواره های آهنی آغاز شد. این پروژه در زمینی به مساحت 3500 متر مربع با گنجایش صد تخت احداث خواهد شد.

لازم به ذکر است که آستان قدس حسینی با نظر به رهنمودها و دستور نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی زائرسراهای آستان قدس حسینی را در اختیار وزارت بهداشت عراق قرار داده است تا از این اماکن جهت خدمت رسانی به شهروندان محترم استفاده شود. همچنین این آستان مقدس به ساخت چهار مرکز درمانی در استان کربلا و نجف اشرف و بغداد و شش مرکز درمانی دیگر در استانهای بصره، دیاله، ذی قار، واسط، دیوانیه و میسان اقدام نموده است.

پیوست ها