پروژه های استراتژیک آستان حسینی در شهرستان عین التمر واقع در غرب کربلا

بخش توسعه کشاورزی آستان قدس حسینی از كشت 1250 هکتار گندم به منظور دستيابی به خودكفايی و امنيت غذايی در كربلا و بقيه استانها خبر داد .

عدنان عوز الشمری، ناظر این پروژه در گفتگو با سایت رسمی آستان اظهار داشت ،این طرح با هدف حمایت از تولید ملی، جلوگیری از واردات، اصلاح بیابان صورت گرفته است. وی خاطر نشان کرد: "این پروژه یکی از پروژه های استراتژیک در سطح عراق درنظر گرفته شده است که در آن از تکنیک های نوین آبیاری با استفاده از سیستم های آبیاری محوری استفاده می شود ، بیش از 1250 هکتار گندم در منطقه عین التمر در غرب کربلا  کشت می شود ، این زمین بیابانی است که پس از تجزیه و تحلیل در آزمایشگاه ها مناسب بودن آب های زیرزمینی آن برای مصارف کشاورزی مورد تایید قرار گرفت .

وی توضیح داد: در این پروژه از روشهای نوین کشاورزی و مکانیزاسیون برای دستیابی به کیفیت محصول و اتخاذ روشهای کنترل خوب استفاده شده است ، که استفاده از نیروی انسانی را کاهش و تنها به ده کارگر رسانده و این نشانگر بهره وری در عملکرد کادرهای کارگر است. 

 وی تأکید کرد: "پس از حفر 40 حلقه چاه و آوردن 120 آبپاش بزرگ ،" تلاش خواهد شد تا در آینده این پروژه را گسترش دهیم

پیوست ها