افتتاح کارخانه تولید مواد ساختمانی آستان قدس حسینی در آینده ای نزدیک

تلاشهای بخش پروژه های مهندسی و فنی آستان قدس حسینی برای راه اندازی کارخانه تولید بلوک در استان کربلای معلی به منظور حمایت از تولید ملی و استخدام نیروی کار همچنان ادامه دارد. فرقان رضا جاسم، ناظر این پروژه در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی گفت: میزان پیشرفت اقدامات این پروژه به نود در صد رسیده است و امیدواریم در آینده ای نزدیک افتتاح شود. مرحله آتی شامل تکمیل تأسیسات کارخانه است.  وی تصریح کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 3700 متر مربع و با نظر به رعایت استانداردهای جهانی بنا شده است. این پروژه طبق قرارداد همکاری با یکی از شرکتهای ترکیه ای در حال اجرا است. رضا جاسم عنوان داشت: این کارخانه مواد ساختمانی مورد نیاز پروژه های آستان قدس حسینی و بازار محلی را تامین خواهد کرد.                   به گفته وی مواد اولیه مورد استفاده در تولید بلوک در آزمایشگاه تست می شود و بلوک تولیدی از مقاومت مطلوبی برخوردار خواهد بود.

پیوست ها