اعزام تیم پزشکی و درمانی از بیمارستان الكفيل برای مداوای مجروحان ذی قار

بیمارستان تخصصی الکفیل وابسته به آستان قدس عباسی از ارسال کاروانی از کمکهای پزشکی و درمانی به همراه تیم پزشکی متخصص به استان ذی قار برای درمان مجروحان تظاهرات مسالمت آمیز خبر داد که در بیمارستان آموزشی الحسينی بستری هستند و حال برخی از آنها وخیم است. این طرح بخشی از مجموعه طرحهای بشردوستانه بیمارستان الکفیل و در راستای خدمات ارائه شده آن به مجروحان از زمان آغاز تظاهرات است. پیشتر مدیریت بیمارستان اعلام کرده بود: بر حسب نیازهای درمانی بیماران بستری شده در بیمارستان الحسینی یک تیم پزشکی و درمانی متخصص جهت درمان و انتقال موارد بحرانی به بیمارستان الکفیل به استان ذی قار اعزام شده است. شایان ذکر است آستان قدس عباسی مجموعه خدماتی را در حمایت از تظاهرات کنندگان ارائه کرده است که شامل موارد زیر می شود: تهیه هزاران وعده غذایی در مهمانسرای آستان و توزیع آن در اماکن حضور تظاهرات کنندگان، توزیع هزاران بطری آب آشامیدنی، توزیع آب میوه، میوه و چای در ساعات مختلف روز، اعزام خودروهای ویژه برای پاکسازی میدان تظاهرات و حوالی آن، درمان رایگان تمامی بیماران از میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در بیمارستان الکفیل.

پیوست ها