پذیرش دانشجو در اولین دانشگاه دخترانه عراق وابسته به آستان قدس حسینی

توليت آستان قدس حسینی از آمادگیهای لازم دانشگاه دخترانه الزهراء (عليها السلام) واقع در استان کربلا برای پذیرش دانشجو خبر داد. زينب عبد الحسين السلطانی، رئیس این دانشگاه گفت: «دانشگاه الزهراء (عليها السلام) امکانات لازم از قبیل آماده سازی کلاسها و آزمایشگاهای علمی برای پذیرش و آموزش دانشجویان در سال تحصیلی جدید 2020-2019  را فراهم نموده است. وی افزود: دانشگاه الزهراء (عليها السلام)  اولین دانشگاه دخترانه در سطح عراق است و سه دانشکده داروسازی، تکنولوژی پزشکی (شامل سه رشته هوشبری، پرتو وسونوگرافی) و دانشگاه تربیتی (شامل سه رشته ریاضی، زبان عربی و زبان انگلیسی) را شامل می شود. السلطانی تصریح کرد: این دانشگاه بر اساس استانداردهای معتبر جهانی طراحی و به جدیدترین فناوریهای علمی نوین مجهز شده است. دانشگاه الزهراء (عليها السلام)در هفت کیلومتری کربلا در مسیر ارتباطی کربلا - بغداد  نزدیک دانشگاه وارث الانبياء (عليه السلام) واقع شده است.

پیوست ها