خوشا به حال آنانی که قلبشان مملو از محبت به حضرت امام حسین (علیه السّلام) است: صحنه هایی از راهپیمایی جاودانه اربعین

خوشا به حال آنهایی که قلبشان سرشار از محبت به حضرت امام حسین (علیه السّلام) استلإ عشقی که انسان از توصیف آن عاجز است. این تجسمی از تبلور محبت به حضرت امام حسین (علیه السّلام) است که محبان و عاشقان و پیروان حضرت امام حسین (علیه السّلام) با گذشت زمان آن را اینگونه بیان می کنند. این سیل عظیم حسینی همچنان در همه استانها و به ویژه استانهای ذی قار، المثنی و دیوانیه عراق موج می زند و حرکت جاودانه اش را به سمت زیارت حضرت امام حسین (علیه السّلام) در سالروز اربعین حسینی ادامه می دهد تا دوستی اش را در تابلوی زیبایی که کلمات از توصیفش عاجزند، به تصویر بکشد. صحنه های دیگری از این محبت را می توان در موکبهای مستقر در طول مسیر راهپیمایی دید. موکبهای حسینی تمام تلاش خود را برای خدمت رسانی همه جانبه به کار می گیرند تا تصاویر زیبایی از ایثار و بخشش را به تصویر بکشند. علاوه بر خدمت رسانی در تمام طول مسیر راهپیمایی شاهد تلاش تیمهای پزشکی و استقرار نیروهای ارتش و پلیس برای تأمین امنیت زائران هستیم. دوربین الکفیل تنها بخشی از این راهپیمایی را در یکی از راههای منتهی به کربلای معلی به تصویر کشیده است.

پیوست ها