برگزاری دوره های قرآنی تابستانی به همت آستان قدس حسینی در کشور لبنان

دوره های قرآنی تابستانی ویژه دانش آموزان به همت دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی در روستاهای جنوب لبنان در حال برگزاری است.  مسئول شعبه دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی در گفتگو با سایت رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: همچون سالهای گذشته دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی با هدف استفاده از تعطیلات تابستانی، دوره های قرآنی را در بیش از پانزده روستا برگزار می کند.  سید علی ابوالحسن افزود: برگزاری دوره ها با استقبال بی نظیری روبرو شده است و امسال بیش از دو هزار دانش آموز دختر و پسر در دوره ها شرکت کرده اند.  وی افزود: شرکت کنندگان در این دوره ها درسهایی در دروس قرائت قرآن کریم، احکام تلاوت، دروس فقهی، اعتقادی و اخلاقی یا را فرا می گیرند.

پیوست ها