تلاش یک موسسه آستان حسینی برای دستیابی به راه حلی درخصوص مشکلات کنونی با نظر به سخنان حضرت امیرالمومنین (علیه السلام)

موسسه علوم نهج البلاغه وابسته به آستان مطهر حسینی درصدد است با بررسی خطبه ‌ها، موضع ‌گیریها و سخنان حضرت امیر المومنین علی (علیه السلام) به نظریه های اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی و سیاسی دست یابد. این موسسه درصدد است تا با کمک افراد متخصص از حوزه و دانشگاه، به صورت دقیق کتاب نهج البلاغه را بررسی کند تا رموز نهفته در این کتاب را رمز گشایی نماد و این میراث علمی را احیا کند. این نهاد به دنبال این است که با بررسی کتاب نهج البلاغه و اندیشه حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) به راه حلهای علمی و واقع بینانه ای برای مشکلات و آفتهای کنونی جامعه دست یابد. در همین راستا عماد طالب، یکی از اعضای کمیته علمی در موسسه علوم نهج البلاغه گفت: این نهاد پدیده های اجتماعی را مورد رصد و بررسی قرار داده است تا راه حلهای مناسبی را برای آنها با نگاه به کتاب نهج البلاغه و علوم حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) پیدا کند و این موسسه در این راستا از افراد حوزوی و آکادمیک کمک می گیرد. طالب گفت: این موسسه به بررسی تمامی معارف و شواهد قرآنی در نهج البلاغه و همچنین ترتیب نزول قرآن و تشریح اعجاز قرآن از طریق سخنان امیر المومنین (علیه السلام) می پردازد. در کتابخانه تخصصی این موسسه صدها کتاب، پژوهش و مجله در زمینه علوم نهج البلاغه و حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) وجود دارد.

پیوست ها