بررسی صد و شصت و هفت شخصیت کربلایی ماندگار در تاریخ

بخش احیای میراث فرهنگی و دینی آستان قدس حسینی  جلد اول کتاب «النبلا من أعیان کربلا» را منتشر کرد. این کتاب توسط مظفر صلاح كامل و احسان خضير عباس در راستای اجرای پروژه چاپ و توزیع میراث علمی، دینی، فرهنگی علمای کربلا و شخصیتهای آن گردآوری و تدوین شده است . احسان خضير، مسئول میراث فرهنگی و دینی آستان قدس حسینی گفت: این کتاب صد و شصت و هفت شخصیت و چهره ماندگار از جمله علما، اندیشمندان، نویسندگان و مقامهای برجسته و با فضیلت را که در طول تاریخ در کربلا سکونت داشتند، متولد شدند، رشد کردند و یا به قصد تحصیل علم به این مکان مهاجرت کردند؛ مورد بررسی قرار می دهد . وی افزود: این شخصیتها در انتشار معارف اسلامی و تاسیس دفاتر علمی و دینی سهیم بودند و نقش برجسته ای را در انتشار علوم و معارف اهل بیت و حفظ و دفاع از آن ایفا کردند.  علاقمندان به دستیابی به نسخه های این کتاب می توانند به مراکز فروش مستقیم آستان حسینی رجوع نمایند.

پیوست ها