از وصیت های لقمان حکیم به فرزندش

خداوند در قرآن کریم فرمود: (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ )، ما به لقمان حكمت دادیم . خداوند در قرآن کریم فرمود: )وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً(، به هر کس دانش داده شود, خیر فراوانی داده شده است . فرزندم: هیچگاه از سکوت کردن پشیمان نشدم. فرزندم: از شرارت دوری کن, زیرا شرارت برای انسان های شرور است . فرزندم: ( خداوندا مرا بیامرز ) را هیشه بر زبان بیاور , زیرا خداوند ساعاتی را مشخص کرده که در آن دعا مستجاب است . فرزندم: اطاعت از خداوند را تجارتی بدان که از آن منافع زیادی را بدست خواهی آورد . فرزندم: از خوراک و خواب زیاد دوری کن, زیرا کسانی که در آن زیاده روی می کنند در روز قیامت اعمال نیکشان کم است . فرزندم: هیچگاه در چاهی که از آن آب خوردی سنگ نینداز. فرزندم: هیچگاه با غرور نخند و از اموری که به تو متعلق نیست سئوال مکن. فرزندم: پیامبران زیادی را ملاقات کردم و از آنها حکمت های زیادی را یاد گرفتم: - هنگام نماز فقط متوجه خداوند باش. - اگر در مراسمی که دعوت شده ای حضور یافتی از حرفهای بیهوده بپرهیز. - اگر به منزلی جز منزل خود رفتی چشمان خود را مراقب باش - از پر خوری بپرهیز - دو چیز را هیچگاه بازگو مکن: بدی دیگران به تو, و احسان و نیکی ات به مردم.

پیوست ها