هیئتی از دو آستان مقدس حسینی و عباسی با شهردار استان خوزستان دیدار و گفتگو کرد

در حاشیه فعالیتهای اولین هفته فرهنگی عتبات مقدسه کربلا در استان خوزستان هیأتی متشکل از مدیران و پرسنل حرمین مطهر حسینی و عباسی با آقای محمود کتانباف شهردار خوزستان دیدار و گفتگو نمود. آقای کتانباف شهردار استان خوزستان ضمن استقبال از هیئت دو آستان مقدس حسینی و عباسی اظهار داشت: شهر اهواز یکی از شش شهر بزرگ ایران است و این شهر دارای مناطق گردشگری زیادی است و ما آمادگی کامل در استقبال گردشگران از تمامی نقاط دنیا بویژه گردشگران عراقی هستیم. وی افزود: در این شهر آثار باستانی زیادی وجود دارد که قدمت برخی از آن بیش از 2500 سال می رسد و تاکنون برای جذب گردشگران با شرکتهای جهانی نیز هماهنگی شده است. یادآور می شود که این دو آستان مقدس هفته فرهنگی را در شهر اهواز برگزار نموده و تا تاریخ 20/2/1392 فعالیتهای فرهنگی خود را ارائه خواهند نمود.

پیوست ها