هفته فرهنگی دو آستان مقدس حسینی و عباسی در شهر اهواز افتتاح شد

هفته فرهنگی آستان قدس حسینی و عباسی با همّت این دو آستان مقدس در شهر اهواز افتتاح شد. سید افضل شامی معاون تولیت محترم آستان قدس حسینی طی سخنرانی شرحی مختصر در مورد تشکیل بخشها و واحدهای حرم بعد از واژگون شدن رژیم دیکتاتور صدام در سال 2003 میلادی و همچنین دستآوردهای این آستان مقدس در ده سال گذشته ارائه نمودند. آقای صافی هدف از برگزاری این هفته را نشر فرهنگ أهل بیت (علیهم السلام) اعلام نمود. شایان ذکر است هفته فرهنگی در کتابخانه مرکزی شهر اهواز افتتاح گردید و با استقبال بی نظیر اهالی این شهر مواجه شد.

پیوست ها