پوشش مستقیم برنامه های قرآنی و دینی توسط رادیوی قرآن کریم

رادیوی قرآن کریم وابسته به آستان قدس حسینی برنامه های قرآنی و دینی را 24 ساعته و بصورت مستقیم پوشش می دهد. آقای سید علاء الدین حسنی مسئول رادیوی قرآن کریم اظهار داشت: رادیوی قرآن کریم تاکنون تعداد زیادی از محافل قرآنی را به صورت مستقیم پوشش داده است و امیدواریم با پخش برنامه های متنوع قرآنی و دینی نقش بسزایی در جذب قرآن دوستان ایفا نماییم.

پیوست ها