یک قطعه نفیس به موزه حرم مطهر امام حسین علیه السلام بازگردانده شد

یک قطعه نفیس و قدیمی از مرمر که بر آن آیه (هو الحی الذی لایموت) نقش بسته, توسط آقای حسام علی عمران, خطاط معروف عراقی به موزه آستان قدس حسینی بازگردانده شد. این قطعه نفیس در سال 1991 میلادی پس از حمله رژیم بعث به استان کربلا مفقود شده بود. آقای حسام در مورد قطعه بازگردانده شده اظهار داشت: در سال 1991 بعد از حمله رژیم صدام به استان کربلا و به تاراج رفتن اموال و اشیای نفیس و گرانبهای موجود در حرم مطهر امام حسین علیه السلام به این قطعه نفیس دست یافتم و تا واژگون شدن رژیم صدام از آن نگهداری نمودم. اکنون که از افتتاح موزه آستان قدس حسینی آگاه شدم این قطعه نفیس را به موزه بازگرداندم تا شاید با این کار در اجر و ثواب زائران شریک باشم.

پیوست ها