آنتون بارا نویسنده معروف مسیحی همگام با عزاداران حسینی پای پیاده به سمت کربلا حرکت کرد

آنتون بارا نویسنده معروف مسیحی, همگام با عزاداران حسینی مسیر نجف اشرف تا کربلای معلی را پای پیاده طی کرد. وی در کتاب خود با نام ( حسین در اندیشه مسیحیت) نوشته بود: 1- اگر امام حسین از آن ما مسیحیها بود, در هر سرزمینی برایش پرچمی می افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری می گذاشتیم و مردم را با نام او به مسیحیت فرا می خواندیم. 2- امام حسين ( ع ) برای اصلاح امت جدش از جان خود گذشت, عاشورا روزی بود برای بیداری ادیان در تمامی قرنها .

پیوست ها