مجموعه ای از شهروندان چینی پس از مشاهده خیل عظیم عزداران حسینی با برپایی یک ایستگاه صلواتی اقدام به پذیرایی از زائرین نمودند.

همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی و حرکت هزاران زائر با پای پیاده به سمت کربلای معلی مجموعه ای از شهروندان چینی (بت پرست) که در یکی از شرکتهای استان ناصریه فعالیت می کنند با نصب یک ایستگاه صلواتی به پذیرایی و تقدیم غذا و آب به زائرین حسینی پرداختند. آقای لیون اظهار داشت: بعد از مشاهده زائران, سفرمان به امارات را به تاخیر انداخته و با نصب یک ایستگاه, با خدمت به زائرین استانهای ناصریه و دیوانیه روز اربعین را در کربلا سپری خواهیم کرد تا با زائرین در عزاداری شریک باشیم.

پیوست ها