رهنمودهایی به زائرین محترم در ایام اربعین حسینی

1- اصلاح نفس و اخلاق در ایامی که صرف شتافتن به حرم امام حسین علیه السلام می شود. 2- آموختن نظم و ترتیب از زندگی امام حسین (علیه السلام) و تطبیق آن در حفظ نظم برای هرچه بهتر انجام شدن این زیارت . 3- زائرین محترم با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. 4- زائر محترم باید قدسیت و مقام والای کسی را که به قصد آن پیاده می آید را احساس نموده و از رفتارهای مخالف با این مراسم پرهیز نماید.

پیوست ها