بازدید روزانه بالغ بر 6 هزار نفر از موزه آستان قدس حسینی

موزه آستان قدس حسینی و موزه کفیل (موزه حرم حضرت عباس علیه السلام) از ابتدای محرم الحرام با استقبال بی نظیر زائران روبرو است, طبق برآوردهای این آستان روزانه 6 هزار زائر عراقی و غیر عراقی برای مشاهده نفائس موجود در موزه ها از این موزه ها بازدید بعمل می آورند. لازم بذکر است برای استقبال بی نظیر بازدید کنندگان ساعات اداری این بخش نیز افزایش یافته است.

پیوست ها