پیشرفت 80 درصدی پروژه توسعه حرم امام حسین (علیه السلام)

در راستای توسعه حرم امام حسین (علیه السلام) جهت خدماترسانی بهتر به زائرین محترم, بخش مهندسی و پروژه ای این آستان اقدام به اجرای پروژه توسعه حرم امام حسین (علیه السلام) نمود. این پروژه شامل4 طبقه می باشد, یک طبقه (زیر زمین) برای زائرین, طبقه همکف کفشداری و امانت خانه ها, طبقه دوم سالن هایی برای مراسم ها و فعالیتهای دیگر حرم در نظر گرفته شده است. هزینه این پروژه بیش از 72 میلیارد دینار عراقی بوده که از دیوان وقف شیعی تأمین می گردد. طراحی و اجرای این پروژه بر عهده شرکت مهندسی (أرض القدس) و با نظارت بخش مهندسی و پروژه ای آستان قدس حسینی بوده است. طبق برنامه زمان بندی شده قرار است این پروژه در طول مدت 3 سال و در 3 فاز اجرا شود که اکنون با گذشت دو سال 70 الی 80 درصد این پروژه به اتمام رسیده است و بعد از عید قربان 3 طبقه افتتاح خواهد شد. یکی از ویژگی های این پروژه استفاده از آسانسور است که در دیگر عتبات مقدسه عراق موجود نمی باشد. مواد استفاده شده در این پروژه از مواد درجه یک تهیه شده, مرمرهای استفاده شده در این پروژه ایتالیایی و آسانسورهای استفاده شده کره ای می باشند. شایان ذکر است مساحت این پروژه 20 هزار متر مربع بوده که در مقایسه با مساحت صحن حرم که 4200 متر مربع است فضای حرم به 4 الی 5 برابر افزایش می یابد.

پیوست ها