برگزاری مسابقات فرهنگی توسط بخش کودکان آستان قدس حسینی

مسئول بخش کودکان آستان قدس حسینی از برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه کودکان از روز 29/7/1391 لغایت 25/8/1391 خبر داد. آقای ذوالفقار کاظم حسین با بیان این خبر افزود: این برنامه فرهنگی در بخش های تلاوت قرآن کریم, نقاشی, سخنرانی و سئوالات تحریری ترتیب یافته و تاکنون 24 مدرسه در این مسابقات رقابت می کنند. وی هدف از برگزاری این مسابقات را افزایش سطح آگاهی در زمینه های فرهنگی, علمی و تاریخی و همچنین شکوفائی استعدادهای کودکان خواند و گفت سئوالهای مطرح شده در مسابقات از ماهنامه حسینی کوچک (صادره از سوی بخش کودکان آستان قدس حسینی) و کتابهای درسی مطرح شده و تاکنون استعدادهای زیادی از شرکت کنندگان شکوفا شده که در آینده ای نزدیک مورد اهتمام بخش کودکان این آستان قرار خواهند گرفت. وی افزود: ابلاغ مدارس با همکاری آموزش و پرورش استان کربلا و ارسال نامه های رسمی توسط آن اداره صورت گرفته است. وی در خاتمه یادآور شد: این بخش تمامی شرکت کنندگان در مسابقات را مورد تکریم قرار داده و هدایایی را تقدیم می نماید.

پیوست ها