عیادت نماینده مرجعیت عالی در رأس هیاتی از آستان قدس حسینی از آیت الله شیخ بشیر نجفی (مد ظلّه العالی)

شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده مرجعیت عالی در رأس هیاتی از آستان قدس حسینی به عیادت حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی (مد ظلّه العالی) از مراجع عراق رفتند و با ایشان دیدار و گفتگو نموددند.

طبق بیانه صادر شده از بخش رسانه آستان قدس حسینی؛ شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالی روز جمعه به همراه حاج حسن رشید العبایچی، تولیت آستان قدس حسینی و معاون ایشان دکتر علاء ضیاء الدین، با حضرت آیت الله شیخ بشیر نجفی (مد ظلّه العالی) دیدار نمودند.

در این بیانیه آمده است که این دیدار به جهت عیادت از آیت الله شیخ بشیر نجفی (مد ظلّه العالی) و دعا برای سلامتی ایشان، صورت گرفته است.

پیوست ها