انجام بیش از شصت جراحی پیوند مغز استخوان اتولوگ در بیمارستان امام حسن مجتبی (علیه السلام) وابسته به آستان قدس حسینی

بیمارستان هماتولوژی و پیوند مغز استخوان امام حسن مجتبی (علیه السلام) وابسته به معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آستان قدس حسینی از انجام بیش از شصت جراحی پیوند مغز و استخوان اتولوگ خبر داد. 

دکتر احمد حمندی فوق تخصص هماتولوژی در گفت و گو با سایت رسمی حرم مطهر گفت: این بیمارستان تاکنون بیش از شصت مورد پیوند مغز استخوان اتولوگ انجام داده است. یعنی از خود بیمار مغز استخوان گرفته و مجددا پیوند زده شده است که هزینه هفت مورد از این جراحیها به طور کامل توسط حرم مطهر حسینی پرداخت شده است و سایر جراحیها در چارچوب برنامه وزارت بهداشت عراق جهت جلوگیری از اعزام بیماران به خارج از عراق صورت پذیرفته است.

وی افزود: این پروژه ابتدا در بیمارستان تخصصی امام زین العابدین (علیه السلام) انجام شد و روند آن در بیمارستان هماتولوژی و پیوند مغز استخوان امام حسن مجتبی (علیه السّلام) ادامه یافت. جراحی پیوند مغر استخوان برای بیمارانی از استانهای مختلف عراق انجام گرفته است.

شایان ذکر است که آستان قدس حسینی با رهنمودهای نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی حرم مطهر شیخ عبدالمهدی کربلایی کمپینهای درمان رایگان مختلفی را به ویژه در مناسبتهای دینی جهت ارائه خدمات به عموم شهروندان به خصوص افراد نیازمند و خانواده های شهدا برگزار می کند.

پیوست ها