تصاویری از بازسازی و مرمت حرم مطهر حضرت شریفه دختر حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام) در شهر بابل عراق

.

پیوست ها