بازسازی مدارس استان دیوانیه توسط مرکز پروژه های آستان قدس حسینی

مرکز پروژه ‌ها و فعالیتهای فرهنگی استان الدیوانیة، وابسته به بخش فعالیتهای عمومی آستان قدس حسینی، اقدام به بازسازی مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السّلام) و مدرسه ابتدایی التضامن نموده است.

این اقدام به عنوان بخشی از خدمات اجتماعی، جهت فراهم نمودن فضایی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان و پشتیبانی از بخش آموزش در استان صورت گرفت.

شیخ رمضان السعیدی مدیر این مرکز در گفتگو با پایگاه خبری رسمی آستان قدس حسینی اظهار داشت: «کادر فنی این مرکز اقدام به بازسازی و رنگ ‌آمیزی مدرسه امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) و مدرسه ابتدایی التضامن نموده اند.»

وی توضیح داد: «مرکز ما به بازسازی این دو مدرسه ادامه خواهد داد تا مدرسه جهت تحصیل دانش آموزان آماده گردد.

وی خاطرنشان کرد: کادر مرکز پروژه ‌های آستان جهت تامین منافع عمومی و پشتیبانی از بخش آموزش بازسازی اکثر مدارس استان را در برنامه خود دارد.

پیوست ها