بازدید نماینده مرجعیت عالی از بزرگترین پروژه مجمتع آموزشی رایگان ویژه کودکان بی‌سرپرست

نماینده مرجعیت عالی و متولی شرعی آستان قدس حسینی، شیخ عبدالمهدی الكربلائي از پیشرفت روند پروژه مجتمع مدارس نمونه برای  کودکان بی‌سرپرست در غرب شهر کربلا بازدید کرد.

این بازدید طبق معمول بازدید نماینده مرجعیت عالی از پروژه‌های آستان قدس حسینی صورت گرفته است.  متولی شرعی آستان قدس حسینی در این بازدید بر تکمیل پروژه در بازه زمانی معین تاکید نمود. مهندس حسین رضا مهدی، رئیس بخش پروژه‌های فنی و مهندسی آستان قدس حسینی، در گفتگو با پایگاه رسمی خبری این آستان اظهار داشت: «این پروژه یکی از پروژههای استراتژیک این بخش به شمار می ‌رود. مساحت این پروژه بیش از پنجاه هزار مترمربع است و در منطقه السلام در کربلای معلّی واقع شده است.» وی توضیح داد:«این مجتمع آموزشی شامل مجموعه ‌ای از مدارس ویژه کودکان بی ‌سرپرست در مقاطع مختلف تحصیلی در دو بخش دخترانه و پسرانه، به‌ علاوه یک مهدکودک است.» مهندس مهدی افزود: «آستان قدس حسینی در این منطقه و در مجاورت این مجتمع آموزشی، یک درمانگاه ویژه اهالی منطقه السلام نیز احداث نموده است زیرا این منطقه فاقد مرکز درمانی است.» وی در ادامه میزان پیشرفت کلی پروژه را در حدود پنجاه درصد دانست و گفت: « این پروژه یکی از مهمترین پروژههایی به شمار می‌ رود که آستان قدس حسینی برای خدمت به بخش آموزش و تربیت نسلی آگاه، متفکر، دیندار و فرهنگی در دستور کار قرار داده است. پروژه مدارس کودکان بی‌ سرپرست در غرب شهر کربلای معلّی دارای صد و پنجاه کلاس است و دختران و پسران در تمام مقاطع تحصیلی به صورت جداگانه تحت آموزش قرار خواهند گرفت.  این مجمتع شامل یک مهدکودک، مرکز بهداشت، سالنهای ورزشی، کتابخانه، آزمایشگاه شیمی و علمی است و تمام خدمات در آن به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

پیوست ها