کسب شایستگی حضور در مسابقات بین المللی قرآن کریم توسط دانش آموختگان دارالقرآن الکریم آستان قدس حسینی

دانش‌آموختگان دار القرآن آستان قدس حسینی با حضور در مسابقات ملی ویژه دبیرستانها که از سوی مرکز ملی علوم قرآن کریم وابسته به دیوان اوقاف شیعی عراق برگزار شد، در رشته حفظ و تلاوت مقام اول را کسب کردند. علی عبود الطائی، مسئول مرکز آموزش قرآن، گفت: دار القرآن الکریم با طرح هزار حافظ قرآن دانش آموختگان ممتازی دارد که در مسابقات گوناگون قرآنی به موفقتیهای درخشانی دست یافتند. نمایندگان دار القرآن با کسب رتبه اول در دو رشته حفظ و تلاوت در مسابقات ملی ویژه مدارس شایستگی حضور در مسابقات بین المللی را کسب کردند. وی ادامه داد: در بخش حفظ قرآن کریم سیف مصطفی و اکرم موسی هر دو به ترتیب در مقام اول و دوم قرار گرفتند و حسین محمد عبدالنبی در مقام سوم قرار گرفت اما در بخش تلاوت نیز دانیال کریم در مقام سوم قرار گرفت که همگی اینها جزء دانش آموختگان دارالقرآن بودند. شایان ذکر است که در مسابقات ملی مدارس ویژه دختران که اوایل هفته پیش برگزار شد، حافظان دختر دارالقرآن آستان قدس حسینی مقامهای اول را از آن خود کردند.

پیوست ها