پیشرفت اقدامات مرمت و بازسازی در ایوان طلای بزرگ حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام)

رئیس بخش پروژه های مهندسی آستان قدس عباسی اعلام کرد: اقدامات مربوط به پروژه مقاوم سازی و طلاکاری ایوان طلای حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس (علیه السّلام) به رغم دقت و پیچیدگی آن به مراحل نهایی رسیده است. احمد الصائغ اظهار کرد: در حال حاضر اقدامات مربوط به نصب کاشیهای طلای سقف ایوان از داخل و سمت راست و چپ ایوان در دست انجام است که به موازات سایر اقدامات کتبه هایی با عبارات قرآنی نصب می گردد. وی خاطرنشان کرد: کاشیکاری ایوان از پایین ترین بخش ایوان شروع شده و به بخش فوقانی رسیده است و نصب کاشیهای طلایی در سقف ایوان در دست انجام است. در کاشیهای استفاده شده هنر معرق کاری با نقوش اسلامی و رنگهای هماهنگ آمیخته شده است تا با تلفیقی از سنت و مدرنیته بر زیبایی ایوان بیفزاید. شایان ذکر است این مرحله از پروژه مکمل مرحله ای است که پیش از آن با روکش ستونهای ایوان انجام شده است. این مرحله علاوه بر افزودن بر زیبایی آستان قدس عباسی موجب حفظ تأسیسات عمرانی آن نیز می شود. اقدامات در خصوص افزایش دوام و ماندگاری آنها ضمن حفظ بافت معماری و میراثی بنا طبق برنامه های فنی و مهندسی همچنان ادامه دارد.

پیوست ها