خطبه دوم نماز جمعه كربلا به امامت سید احمد صافی به تاریخ 30 ربيع الثانی 1441قمری برابر با ششم دیماه 1398

برادران و خواهران گرامی موضوعی را خدمت شما عرض می نمایم. قطعا مسایل زندگی به امور آسان و امور دشوار تقسیم می شود و ضروری است که در تمامی امور زندگی به عاقلان و حکیمان رجوع کنیم و سرباز زدن از مشورت سبب ندامت می گردد. شاید تصور کنیم که به همه مسائل آگاه هستیم و به عقل خود تکیه کنیم، این درحالی است که بهتر از ما هم وجود دارند، کسانی هستند که از ما داناتر و حکیمتر هستند، اگر هدف ما موفقیت در زندگی و در امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و خانوادگی است باید دید درستی داشته باشیم. از ویژگیهای اهل حکمت و دانایان این است که نظر ناصواب و اشتباهی نمی دهند وقبل از پاسخگویی به بررسی جوانب موضوع می پردازند. برخی اوقات انسان به دنبال نصیحت کننده، معلم، راهنما و عاقل است و مقصود از عاقل اینجا در مقابل دیوانگی نیست، بلکه مقصود انسانهایی هستند که توانایی تشخص مشکل و یافتن راه حل حقیقی را دارند. دانایان و حکیمان در تمامی جوامع نوعی رحمت هستند، انسان به آنها مراجعه می نماید تا برای حل مشکل او راه حلی بیندیشند، تاریخ را مورد بررسی قرار دهید. مشکل از اهل حکمت و عقل نیست بلکه مشکل در کسانی است که به حکما و عقلا گوش نمی دهند و کسانی که ادعای عقل و حکمت دارند. این ادعا آنها را از صاحبان عقل و حکمت قرار نمی دهد بلکه حقیقت را برچشمان خود می بندند. اگر با یک بیماری مواجه شدم و من از اهل این تخصص نیستم باید به پزشک مراجعه کنم و به هر آنچه که او توصیه کند؛ عمل نمایم. اما اگر برای دستورات پزشک اهمیت قائل نشوم و تصور کنم که من از بیماری شفا یافته ام خود را در وهم و تخیل قرار داده ام و حقیقت این است که من درمان نشده ام. برادرانم دقت کنید، همه ما نیازمند مشورت کردن با دیگران هستیم، بله، کسی که از آن مشورت می گیریم باید دانا باشد، همه دوست دارند که رفیع القدر و بلند مرتبه شوند و این امر به سن و سال نیست بلکه بزرگی به معلومات و آگاهیهایی است که هر شخصی دارد. تمامی ما در زندگی نیازمند کسی هستیم که از او مشورت بگیریم و ما را از مشکلی که با آن مواجه شده ایم رهایی دهد، اگر انسان عاقل راه حل مناسبی به ما پیشنهاد کند ما را به سوی خوشبختی رهنمون شده است. به هر حال با توجه به زمان به این بحث بسنده می نماییم. از خداوند منّان سلامتی روح و بدن را مسئلت داریم و از او می خواهیم که ما را از هر بدی محفوظ گرداند. خداوندا مومنان را مورد مغفرت قرار ده و آخرین دعای ما الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطیبین الطاهرین.

پیوست ها