تحقیق و چاپ و انتشار نسخه خطی «اخبار النحویین البصریین» به همت آستان قدس عباسی

مرکز میراث وابسته به بخش امور معارف اسلامی و انسانی آستان قدس عباسی به علت داشتن تخصص بررسی وتحقیق در نسخ خطی، در نظر دارد تا از این تخصص در جهت تحقیق و چاپ نسخ خطی موجود در کتابخانه ها استفاده نماید و از آخرین اقدامات این مرکز می توان به تحقیق و چاپ نسخه خطی «اخبار النحویین البصریین» اشاره کرد که از سوی شعبه مرکز مذکور در استان بصره به چاپ رسیده است. این نسخه خطی پس از تحقیق در سیصد صفحه در قطع وزیری به چاپ رسیده است. کتاب اخبار النحویین البصریین از مهمترین کتابها در زمینه استناد به آغاز ایجاد علم نحو به دست علمای بصره است. شیخ رافد الفتال، محقق این کتاب تلاش بسیاری نموده است تا بتواند تحقیق و بررسی دقیق و متقنی که شایسته موضوع، اهمیت و جایگاه این نسخه خطی است ارائه دهد. کتاب اخبار النحویین البصریین از ابو سعید السیرافی متوفای سال 368 هجری قمری است. السیرافی در این کتاب از مشاهیر نحوی و بخشی از زندگی آنها سخن به میان آورده است.

پیوست ها