تجهیز آموزشگاه ویژه نابینایان در شهر موصل به تجهیزات و وسایل کمک آموزشی

آموزشگاه نور الامام الحسین (علیه السّلام) ویژه نابینایان و کم بینایان وابسته به آستان قدس حسینی از تجهیز آموزشگاه نور در شهر موصل به وسایل آموزشی ؟؟؟؟؟ کمک آموزششی ویژه نابینایان خبر داد.  به گزارش سایت رسمی آستان قدس حسینی؛ هیئتی از آموزشگاه نور شهر موصل جهت اطلاع از فعالیتهای آموزشگاه نور الامام الحسین (علیه السّلام) در کربلا به این شهر سفر کرده است. در جریان این سفر و با نظر به توصیه های متولی شرعی آستان قدس حسینی لوازم کمک آموزشی از جمله تعدادی رایانه، کتابها و قرآنهایی با زبان بریل و لوازم آموزشی دیگر به این آموزشگاه اهدا گردید.

پیوست ها