اصلاح اراضی بیابانهای کربلا و تبدیل به اراضی کشاورزی

بخش توسعه زراعی آستان قدس حسینی از کاشت و اصلاح اراضی به وسعت بیش از پنج هزار هكتار در چارچوب پروژه شهر زراعی سيد الشهداء (عليه السلام) در استان کربلا خبر داد. عدنان عوز الشمری، کارشناس زراعی و ناظر کل بر مزارع آستان قدس حسینی گفت: این پروژه در چارچوب اصلاح اراضی مناطق بیابانی عین التمر (واقع در 80 کیلومتری مرکز شهر کربلای معلی) به همت آستان قدس حسینی در چند مرحله به انجام رسیده است. وی تصریح کرد: آبیاری این مناطق به شیوه آبیاری بارانی ویلمو صورت می پذیرد و منبع آب آن را چاههایی تشکیل می دهند که در مرکز مزرعه جهت بهره برداری از زمینهای بیابانی حفر شدند. الشمری گفت: افزایش حجم بارندگی در این فصل در بهره برداری از بیشترین مساحت اصلاح شده پروژه و کاشت دو محصول گندم و جو تأثیر داشته است. عدنان عوز تأکید کرد، هدف از اجرای این پروژه پر کردن سبد غذایی ملی عراق، ایجاد امنیت غذایی برای شهروندان عراقی با محصولات زراعی ارزان قیمت، ایجاد فرصت شغلی و احیای کشاورزی در عراق است.

پیوست ها