مرقد شهید جاوید زید بن صوحان العبدی (علیه السلام) یکی از اصحاب امیر المومنین (علیه السلام) در استان بصره

ایشان یکی از اصحاب حضرت امیرالمومنین (علیه السلام )بودند که در جنگ جمل به شهادت رسیدند و در مکان وقوع جنگ خاکسپاری شدند.

پیوست ها