عرضه محصولات بیش از 20 شرکت صنعتی عراق در کربلا به همت آستان قدس حسینی

مدیریت نمایشگاه بین المللی کربلا وابسته به آستان قدس حسینی از افتتاح اولین نمایشگاه صنایع عراق در استان کربلا در آینده نزدیک خبر داد. ميسر الحكيم، مدیر این نمایشگاه در گفتگو با سایت رسمی آستان اظهار کرد، این نمایشگاه در چارچوب طرح سالانه نمایشگاه هایی است که آستان حسینی در سال 2018 برگزار می کند. وی افزود: هدف از این نمایشگاه حمایت و توسعه صنعت عراق و گشودن آن به روی فعالیتهای تجاری و بازاریابی است. الحكيم عنوان داشت، تعداد شرکتهای حاضر در این نمایشگاه به بیش از بیست شرکت رسیده و امید می رود تعداد آن به بیش از سی شرکت عراقی افزایش یابد. وی تاکید کرد، دو نمایشگاه تخصصی در زمینه پزشکی و گردشگری نیز در راستای خدمت به شهر کربلا  و مردم آن برگزار خواهد شد. پیشتر نمایشگاه بین المللی کربلا دو نمایشگاه صنایع ایرانی و صنایع مصری را برگزار کرده بود وقرار است نمایشگاه مذکور در نوزدهم دسامبر به مدت پنج روز در محل نمایشگاه بین المللی کربلا واقع در منطقه البلديه در نزدیکی شورای استان کربلا برگزار شود.

پیوست ها