افتتاح سرداب مجاور ضريح مطهر امام حسین علیه السلام

شرکت "ارض القدس" ، مجری طرح سرداب الرأس الشریف اعلام نموده است که این سرداب قبل از فرا رسیدن ماه محرم الحرام آماده پذیرش زائران امام حسین علیه السلام خواهد بود. سلام سعدون، مهندس ناظر این پروژه اشاره نمودند: فاز اول این سراب پایان یافته و کار بر روی فاز دوم از طریق حفاری و ساخت پایه های بتنی آغاز شده است. ایشان افزود: فاز اول پروژه ظرف یک هفته آینده قابل بهره برداری بوده و با افتتاح آن ، حجم  زائران در صحن شریف کاهش خواهد یافت. این پروژه در آینده به دو سرداب الحجه و الشهدا متصل می گردد. پروژه احداث سرداب الحجه و الشهدا با ظرفیت پذیرش دو هزار زاِئر ، توسط استان قدس حسینی  به پایان رسیده است.

پیوست ها