هیئتی از موسسه خیریه ایتام استان دیوانیه به زیارت مرقد سید الشهداء (علیه السلام) تشرف یافت

هیئتی از موسسه خیریه ایتام استان دیوانیه به زیارت مرقد سید الشهداء (علیه السلام) تشرف یافت آقای استاد عقیل کنا وناس اظهار داشت: از بخشها و واحدهای مختلف آستان قدس حسینی همچون موزه و بخش تبلیغات بازدید کردیم و از فعالیتها و خدمات ارائه شده به زائران آشنا شدیم، از آستان قدس حسینی جهت خدمات رسانی به زائران سید الشهداء و استقبال و ضیافت این مؤسسه تشکر و قدردانی می نمایم.

پیوست ها