هفته وحدت و برادری توسط واحد جوانان برگزار شد

با شعار (وحدت و برادری گامی مهم در پیشرفت کشور است) فعالیتهای هفته وحدت و برادری بین دانشجویان دانشگاهها و دانشکده های عراقی برگزار شد. آقای حسین نعمه مسئول واحد جوانان آستان قدس حسینی در گفتگو با خبرنگار وب سایت رسمی حرم مطهر امام حسین (علیه السلام) اظهار داشت: به منظور ایجاد وحدت و همبستگی بین جوانان کشور این واحد با هماهنگی روسای دانشگاهها ماهیانه بمدت یک هفته میزبان 100 دانشجو از برادران سنی و شیعی خواهد بود. دانشجویان نیز ضمن تشکر از آستان قدس حسینی این اقدام را تقویت وحدت میان مسلمانان و از بین بردن عوامل تفرقه دانستند.

پیوست ها