برگزاری محفل انس با قرآن در حرم مطهر امام حسین (علیه السلام)

در راستای نشر فکر و فرهنگ قرآنی، دار القرآن کریم آستان قدس حسینی محفل انس با قرآن را در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) برگزار کرد. آقای رسول علوان مسئول واحد محافل قرآنی با اعلام این خبر افزود: این محفل قرآنی درصحن حسینی شریف در ساعت 10 صبح بمدت یکماه برگزار می شود. وی افزود: این محفل به صورت مستقیم از رادیوی حرم مطهر پخش خواهد شد.

پیوست ها