افزایش ماشین های حمل و نقل حرم مطهر امام حسین(ع) برای جابجایی زائران اربعین حسینی.

به گفته سرپرست گروه ماشین آلات و حمل و نقل آستان قدس حسینی، این آستان به ماشین های مسافربری ویژه زائران که 600 ماشین است، افزوده است . حاج عبدالواحد البیر سرپرست حمل و نقل آستان قدس حسینی در گفتگو با خبرگزاری آستان قدس حسینی اظهار داشت: این آستان برای ارائه خدمات بهتر به زائران حرم مطهر امام حسین(ع) و برادرش حضرت ابوالفضل العباس(ع) تعدادی اتوبوس مسافربری را برای جابجایی زائران خریداری کرده است. وی افزود: این اتوبوس ها 24 ساعته برای جابجایی و خدمت به زائران اربعین حسینی به کار برده می شوند.

پیوست ها