حرکت زائران اربعین حسینی به سمت کربلا زیر باران شدید

بارش باران و سرمای شدید دیروز سه شنبه 12 صفر, حرکت زائرین را که پای پیاده راه کربلا را پیش گرفته بودند, متوقف نکرد و هزاران زائر از شهرهای جنوبی, شرقی و شمالی عراق مسیر خود به سمت کربلا را ادامه دادند. عباس یکی از اهالی نجف (80 کیلومتری کربلا) اعلام کرد: همه ساله برای تحدید میثاق با امام حسین علیه السلام و اهل بیت (علیهم السلام) پای پیاده این مسیر را طی می کنیم. علی یکی از اهالی ناصریه (275 کیلومتری کربلا) نیز در اینباره اعلام کرد: همچون سالهای گذشته بهمراه خانواده ام, کوچک و بزرگ, زن و مرد با پای پیاده به کربلا آمدیم تا در زنده نگاه داشتن نام امام حسین (علیه السلام) و روز عاشوا سهیم باشیم.

پیوست ها