تاکید مشاور رئیس جمهوری نیجریه بر لزوم اتکا به صحیفه سجادیه در مبارزه با تروریسم و افراط گرایی

اخبار وتقارير

2018-10-07

313 بازدید

مشاور رئیس جمهوری نیجریه گفت: صحیفه سجادیه منشأ اصلی ایجاد نظم اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، تضمین روابط فردی و اجتماعی در چارچوب احترام متقابل، مدارا با دیگران و  پذیرش دیدگاههای مخالف است.
عبدالله حسن، مشاور رئیس جمهوری نیجریه طی سخنرانی در مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی «تراتیل سجادیه» گفت: رساله امام سجاد (علیع السّلام) رساله جامع و دربرگیرنده تمامی اصول حقوق بشر عصر ما است. این رساله امام در 14 قرن گذشته تالیف شده است.
وی معتقد است: این رساله از مهمترین کتب بعد از قرآن کریم است. زیرا تمام امور اساسی که بشریت در عصر کنونی به آن نیازمند است را مورد بررسی قرار داده و تمام خواسته های قانونی جامعه در تاریخ بشریت را در برگرفته است به طوری که امام سجاد (علیه السّلام) انواع حق را برشمرده و نسبت به آن هشدار داده و با اسلوبی واضح و قابل درک برای تمام اقشار جامعه به آن اشاره کرده است.
عبدالله حسن گفت: هرکس که نسبت به این رساله جامع امام آگاهی داشته باشد با چشم بصیرت می بیند که آنچه ما امروز به عنوان امت اسلامی نیازمند آن هستیم این است که در ایجاد اصول همزیستی مسالمت آمیز و متمدن میان انسانها به آن تکیه کنیم. این کتاب منشأ اصلی ایجاد نظم اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، تضمین امنیت روابط فردی و اجتماعی در چارچوب احترام متقابل، مدارا با دیگران و پذیرش دیدگاه مخالف است.
وی گفت: ما باید به عنوان رهبران کشورها، مبلغان، دانشمندان و اندیشمندان در مبارزه با افراط گرایی، تروریسم، تفکر تکفیری داعشی و وهابی که ساختار اساسی اسلام را تخریب و وجهه آن را خدشه دار و خسارات بزرگی به آن وارد کرده اند، به این رساله تکیه کنیم.

آخرین مطالب

شایعتر

مطالب بیشتر